Latarbelakang Program j-QAF


PENDAHULUAN

Program j-QAF berasaskan idea Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia yang telah dinyatakan secara khusus semasa lawatannya ke Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada 30 Disember 2003. Cetusan idea ini telah diperhalusi di peringkat Kementerian Pelajaran melalui satu seminar j-QAF pada 3 hingga 5 Mac 2004. Program j-QAF telah dilaksanakan secara ujikaji dalam projek rintis selama 3 bulan dan berakhir pada Julai 2004. Y.A.B. Perdana Menteri telah bersetuju program ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2005.


LATAR BELAKANG j-QAF

Program j-QAF ialah singkatan daripada perkataan Jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain. Pelaksanaan j-QAF pada 2005 ini adalah berdasarkan punca kuasa berikut:

· Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia semasa lawatan ke Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada 30/12/2003 telah menyarankan bahawa KPM hendaklah mengambil usaha bagi membolehkan murid-murid khatam al-Quran di sekolah rendah dan mewajibkan Bahasa Arab

· Mesyuarat JPP KPM Bil. 178/2004 pada 13/1/2003 telah dimaklumkan berkenaan Tindakan Susulan Lawatan Y.A.B. Perdana Menteri ke KPM dan bersetuju diambil tindakan atas kenyataan bahawa pendidikan agama Islam tidak boleh dijadikan sistem berasingan dan usaha perlu dilakukan agar semua sekolah agama dijadikan institusi di bawah KPM serta saranan supaya KPM boleh melaksanakan perkara ini dengan:

(1) meningkatkan peluang aliran agama di sekolah-sekolah bermula dari tingkatan 4 yang wujud seiring dengan aliran lain seperti sains dan teknikal

(2) pendidikan Islam di SK yang membolehkan murid-murid khatam al-Quran sebelum tamat sekolah rendah

(3) mata pelajaran Bahasa Arab diwajibkan kepada murid Islam dan memberi pilihan kepada murid bukan Islam

Mesyuarat Pengurusan KPM Bil. 1/2004 pada 7/1/2004 memutuskan supaya JAPIM diberi tanggungjawab membuat perancangan dan melaksanakannya dalam kadar segera. Seterusnya Mesyuarat Pengurusan KPM Bil. 2/2004 pada 21/1/2004 telah dimaklumkan dan bersetuju bahawa projek ini diberi nama singkatan j-QAF bermaksud (j=Jawi, Q=Quran, A=Arab, F=Fardu Ain). Mesyuarat ini juga bersetuju dengan perancangan JAPIM melaksanakan projek tersebut seperti berikut:

(1) Jan & Feb 2004 – Mencari dan mengumpul model-model khatam al-Quran, model pelaksanaan Bahasa Arab, model keberkesanan pelaksanaan pengajaran Jawi dan model keberkesanan amalan Fardu Ain.

(2) 3-5/3/2004 – Seminar j-QAF telah dilaksanakan bagi mendapat pandangan tentang kertas-kertas cadangan dan model-model j-QAF yang sesuai dilaksanakan di sekolah-sekolah

(3) April, Mei, Jun dan Julai 2004 – Projek rintis j-QAF dilaksanakan di 38 buah sekolah terpilih

(4) Mei hingga Julai 2004 – Menyediakan kertas perancangan keperluan tambahan perjawatan dan kewangan projek j-QAF

(5) Ogos 2004 – Laporan Projek Rintis j-QAF

(6) September 2004 – Nota makluman projek j-QAF ke Kabinet

(7) September hingga Disember 2004 – Persediaan dan perancangan ke arah pelaksanaan projek pada tahun 2005.


-----------------------------------------------------------------------

Keputusan minit Mesyuarat Mesyuarat Pengurusan Bil.31/2004 Kementerian Pelajaran Malaysia perkara b.ii) Mesyuarat bersetuju;”..bahawa agensi pusat di Kementerian akan membantu pelaksanaan j-QAF sehingga tahap yang boleh dipertahan. Sekiranya peruntukan kewangan dan perjawatan didapati tidak mencukupi, Kementerian akan mengemukakan permohonan peruntukan tambahan kepada Kementerian Kewangan..”.

Laporan JK Tan Sri Murad berkaitan memperkasakan Pendidikan Islam.

1. Laporan Jawatankuasa Tan Sri Murad menyatakan bahawa Sekolah Rendah perlu diperkasakan dan antara agenda utama KPM ialah memperkasakan matapelajaran Pendidikan Islam.
2. j-QAF mengambil bahagian peranan sebagai elemen utama memperkasakan Pendidikan Islam.
 

PAUTAN MINI
 

KOKURIKULUM

SOCUT PERAK SCOUT MALAYSIA PUTERI ISLAM PBSM KRS

Recommended Gadget

  • ads
  • ads
  • ads
  • ads

Followers